Vítejte na stránkách studia pro zdraví

Titanium PC

přístroj celostní a přírodní medicíny.

Jak přístroj pracuje?

Přístroj snímá prostřednictvím hlavových senzorů a laserového snímače informace z nestabilních magnetických polí mozku. Tyto signály jsou pak zesíleny a pomocí softwaru převedeny do počítače na obrazovku. Vyhodnocování stavu orgánů je prováděno porovnáním grafů se vzorky – etalony – uloženými v databázi. Takto je možné zachytit změny jednotlivých buněk, chromozomů, tělních tkání… Systém, který je postaven na spektrální analýze magnetických polí mozku je princip měření a vyhodnocování na bázi kvantové fyziky. V současném světě neexistuje nic srovnatelného.

Charakteristika:

Harmonizační přístroj Titanium patří v celostní a přírodní medicíně k nejmodernějším přístrojům. Byl vyvinut ruským institutem praktické psychofyziky. Za pomocí přístroje je možné komplexně vyhodnotit stav jednotlivých orgánů, zatížení virové, bakteriální, alergenní ale i stav páteře a kloubů,atd. Příštroj dokáže aktivizovat ozdravné procesy těla, stanovit kombinace vhodných bylin, vitamínů a potravinových doplňků.

Vědecké objevy, na jejichž základech spočívá tato metoda, jsou technologická dokončení staleté orientální medicíny, která pracovala s akupunkturními body, systémem meridiánů a životní energií čchi, jako prostředků řízení biologických systémů.

Titanium Titanium

Copyright 2010 ©