Vítejte na stránkách studia pro zdraví

Automatická kresba

Automatická kresba se dá využít mnoha způsoby. Např. v psychoterapii k vykreslení psychického problému, k odstranění zábran a bloků, k přenesení negace zevnitř ven. Tato metoda by se dala také nazvat diagnosticko léčebná, protože automatická kresba může být také zdrojem úžasných informací o stavu energií v člověku, okolním prostředí a společnosti. Zároveň se dá jejím prostřednictvím tyto energie ovlivnit.

Automatická kresba je kresba neovlivněná rozumem a vědomím. Ruka kreslí jakoby sama, je vedena podvědomím. Člověk se musí úplně uvolnit a odpoutat od toho, co dělá. Každý člověk zobrazuje to, co je zrcadlem jeho vnitřního já, jeho poznání, způsobu myšlení, nasměrování na životní cestě. Chce-li léčit – kreslí diagnosticky, chce-li rozdávat radost – kreslí volněji, umělečtěji. To odlišuje automatické kreslení od kreslení realistického.

Mgr. D. Reslová tel. 724 708 423

Copyright 2010 ©