Vítejte na stránkách studia pro zdraví

KARDiVAR – vyšetření stavu ANS

KARDiVAR je komplex přístrojového zařízení a programů pro vyšetření stavu autonomního nervového systému.

Zařízení KARDiVAR využívá k vyšetření autonomního nervového systému (ANS) metodiku variability srdečního rytmu (VSR), anglicky HRV – heart rate variability. Princip této metody je založen na faktu, že rytmus srdce je pod přímou kontrolou různých center ANS.

Podstatou vyšetření VSR na KARDiVARU je testování změn rytmu srdce pomocí časové a spektrální analýzy. Výsledky jsou prezentovány buď v tabulkové formě (pro další odborné zpracování a možnost porovnání s dalšími měřeními) a také v přehledných grafech, které znázorňují určité vlastnosti ANS.

Výstupy na KARDiVARU poskytují základní informace o stavu ANS (např. vlastní variabilita souvisí s poměrem aktivity sympatické a parasympatické části ANS). Analýza dále poskytuje informace o stresové reakci, o adaptačních schopnostech organismu a další. Na parametrech VSR se projeví nejen akutní stav, ale i dlouhodobé nastavení a poruchy ANS.

Vlastní měření na KARDiVARU je krátkodobé (5minut) a nenáročné (jde o EKG vyšetření s následným programovým zpracováním)

ANS je systém provádějící integraci vstupních informací vnitřního a zevního prostředí, zajišťující základní regulační pochody za účelem udržení homeostázy organismu. ANS ovládá, většinou bez našeho vědomí, funkci všech orgánů a systémů organismu. Jeho poruchy, přetížení, nebo úbytek rezerv zvládat stresové situace mohou vést ke vzniku závažných onemocnění jako jsou: hypertenze, cukrovka II. typu, chronická zánětlivá, hormonální, metabolická a nádorová onemocnění.

Výhodou KARDiVARU, oproti podobným zařízením, je komplexnost, rozsah sledovaných parametrů a zobecnění výsledků. To vše předurčuje jeho široké použití v klinické zdravotnické praxi (kardiologie, neurologie, neonatologie, diabetologie, toxikologie, endokrinologie, pracovní medicína, letecká a kosmická medicína, onkologie aj). Využívá se i v jiných oblastech, jako například sport, rehabilitace, preventivní centra, sledování zatížení organismu u rizikových povolání a další možnosti. Výsledky mohou sloužit k hodnocení rizika některých onemocnění, sledování účinků léčby a prevenci.

V našem studiu se můžete objednat na vyšetření tímto přístrojem.

Vyšetření provádí: MUDr. Kučera Michael
                            MUDr. Rakárová Martina

Objednávky na tel. 603 875 863

Copyright 2010 ©